عنوان مقاله :نقش جامعه شناختی رسانه‌ها در شکل‌گیری و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایران
نویسندگان :سعید چمنی / مصطفی کورکور کشکلی / محمد کرمی نیا   
چکیده:ارتباطات بین انسان‌ها از دیر باز به عنوان یکی از مهمترین راهکار‌های توسعه و تحول بشر مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع اصول و ابزار این ارتباطات نیز تغییر یافته و اهداف ویژه‌ای برای استفاده از رسانه‌های مختلف مد نظر قرار گرفته است. در کشور ما یکی از تحولات بزرگ، تغییر نظام حکومتی و اجتماعی به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی بوده که ارتباطات و رسانه‌ها در شکل‌گیری این فرآیند و همچنین پیشبرد اهداف آن تا به امروز نقش بسزایی داشته‌اند. رسانه‌های درگیر این تحول سیاسی‌-اجتماعی مجموعه‌ی کثیری از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین تجهیزات ارتباطی را در بر می‌گیرد. از این رو در تحقیق حاضر با بررسی اسناد و مدارک موجود به روش کتابخانه‌ای اقدام به بررسی نقش جامعه شناختی رسانه‌ها در شکل‌گیری و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده با وجود اینکه رسانه‌ها در تمامی ابعاد تاثیرگذار هستند اما در بحث شکل‌گیری انقلاب اسلامی بیشترین نقش رسانه ها در بخش آگاه‌سازی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. پس از انقلاب تمرکز رسانه‌ها به مسائل مذهبی و آیینی بوده و در سال‌های اخیر نیز به منظور دستیابی به اهداف و آرمان‌های انقلاب بر نقش رسانه‌ها در ابعاد اقتصادی تاکید شده است. بنابراین در این پژوهش پس از بررسی مقاهیم و تاثیرات رسانه‌ها در ابعاد مختلف اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی، راهکار‌هایی نیز برای ارتقای سطح مطلوب بهره‌وری رسانه‌ها در جامعه ارائه گردیده است.

 کلمات کلیدی:رسانه، جامعه‌شناسی، انقلاب اسلامی، ارتباطات، تحولات اجتماعی.

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد اجتماعی زنان شهر تهران نویسندگان : …