عنوان مقاله :شیوه های مطلوب  تصمیم گیری در سازمان های رسانه ایی
نویسندگان :احمد قویدل  
چکیده:تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است که از سیر تکوین آن از تاریخ زندگی انسان آغاز شده است. تصمیم گیری به زندگی اجتماعی انسان بازمی گردد. تاریخی ترین روش تصمیم گیری ” تصمیم گیری مشورتی ” است که معبد دلفی یونان و پیشگویانش منشاء اشتهار آن است. تصمیم گیری در سازمان های رسانه ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که کدام شیوه های تصمیم گیری با توجه به مختصات خاص سازمان های رسانه ای از جمله ضرورت سرعت در تصمیم گیری،تامین مشارکت کارکنان، ایجاد بستر برای ظهور خلاقیت،تنوع موضوعات قابل تصمیم گیری، تصمیم گیری عقلایی می تواند موفق تر باشد. هربرت سایمون بر این نظر است تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست. لذا بدون داشتن بررسی سیر تکوین شیوه های تصمیم گیری بدون توجه به سیر تکوین مدیریت ممکن نیست. عمل تصميم گيري دراداره امورسازمان ها به قدري مهم است كه سازمان را »شبكه تصميم«و مديريت را عمل تصميم گيري تعريف كرده اند ، امروزه تصمیم گیری صرفاً نمی تواند برمبنای نبوغ، شم مدیریتی و قضاوت شخصي افرادمتكي باشد. اساسا به همین علت مدل تصمیم گیری مطلوب در سایه شیوه مدیریتی حاکم بر یک سازمان شکل می گیرد. تصميمات بايستي حتي الامكان برپايه بررسي هاي علمي ،آمار واطلاعات دقيق وبه موقع وبرطبق اصول وروشهاي خاصي صورت پذيرد. مدیریت اقتضایی و مشارکتی از مدل های موفق مدیریتی در رسانه است که می تواند بستر خوبی برای اجرای مدل تصمیم گیری کارنگی و رویشی در سازمان های رسانه ای باشد.   

 کلمات کلیدی:تصمیم گیری   فرآیند تصمیم گیری   عوامل موثر بر تصمیم گیری   تصمیم گیری تدریجی   مدیریت اقتضایی  تصمیم گیری مشارکتی  

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد اجتماعی زنان شهر تهران نویسندگان : …