Home / ساختار سازمانی مجله

ساختار سازمانی مجله

اساتید گرامی و پژوهشگران عزیز که دارای مدرک دکتری بوده و یا دانشجوی مقطع دکتری در رشته های مرتبط می باشند میتوانند به منظور عضویت در هیات تحریریه و کمیته علمی مجله به ایمیل info@mediaresearch.ir درخواست خود راارسال کنند.