Home / راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

شرایط پذیرش مقاله

  • فصلنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد. بر این اساس مقاله‌های پژوهشی که قبلا در مجلات داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد قابل قبول هستند.
  • مقالات پس از دریافت و انجام مراحل ارزیابی توسط حداقل دو داور قابل قبول جهت چاپ در فصلنامه می باشند.
  • حق چاپ مقاله پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسندۀ مقاله، مجاز به چاپ و انتشار آن در جای دیگر نیست.
  • گواهی پذیرش مقالات صرفا برای کسانی که مشترک نشریه باشند به همراه آخرین نسخه مجله از طریق پست ارسال میشود.

راهنمای کوتاه تدوین مقاله

  • تعداد صفحات هر مقاله بین ۱۰ تا ۱۵ صفحه (با احتساب جداول، منابع و ضمائم) می‌باشد.
  • چکیده ۱۵۰ تا ۲۰۰  کلمه ای برای هر مقاله ضروری است. مقالات فارسی باید چکیده انگلیسی هم داشته باشند.
  • تعداد کلمات کلیدی بین ۴ تا ۶ می‌باشد.
  • نگارش مقالات می بایست بر اساس فرمت API  باشد.

راهنمای تدوین مقاله

نام نويسنده اول۱،نام نويسنده دوم۲

۱ آدرس سازماني نويسنده اول

۲ آدرس سازماني نويسنده اول

 

نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:

نام و نام خانوادکی

info@mediaresearch.ir

چکيده

چکيده‎اي از مقاله با نگارشي روان، رسا و خوانا و با قلم بي بی نازنین ۱۰ نگاشته شود. طول چکيده نبايد از ۳۰۰ کلمه بيشتر شود. از اشاره به منابع و مراجع در چکيده بايد خودداري شود. چکيده بايد به صراحت بيانگر طرح مسئله، راه حل پيشنهادي نويسندگان و نتايج به دست آمده از پژوهش باشد.

 

واژگان کليدي: کلید واژه اول، کلید واژه دوم، کلید واژه سوم.

 

 

 

آئين نگارش

توصيه جدي مي‎شود که نويسندگان محترم، نکات و آيين نگارش فارسی را رعايت و در نوشتار علمي لحاظ کنند.

حداکثر صفحات

طول مقاله در ويرايش نهايي  حداقل ۱۰ حداکثر ۱۵صفحه است، (در هر صفحه ۲۵۰ کلمه) نويسندگان بايد توجه داشته باشند تا بيشينه طول مقاله رعايت شود.

ارجاع به مقالات و منابع

شيوه‎ي مورد قبول ارجاع به منابع و مقالات در متن،  شيوه‎اي مشابه نشريات موسسه‎ي IEEE است. در اين شيوه در بين متن، مقالات مورد ارجاع به ترتيب از شماره ۱ در بين دو براکت ([]) نمايش داده مي‎شود. سعي شود منابع و مراجع با نرم‎افزار EndNote  يا ابزار مراجع ويرايشگر متن MS-Word 2010 جمع آوري و مديريت شود. شيوه ارجاع به منابع گوناگون (مقالات مجلات، مقالات کنفرانس، کتاب، بخشي از کتاب، …) در بخش مراجع آورده شده است.

روابط رياضي

توصيه جدي مي‎شود روابط رياضي با استفاده از ويرايشگر مخصوصي که در محيط MS-Word از پيش نصب شده است، نوشته شوند و اندازه و شکل آنها متناسب با متن انتخاب شوند. متغيرهاي هر رابطه بايد به صورتي درست و کامل تشريح شوند. اين متغيرها، در متن با استفاده از ابزار Insert Symbole و به صورت پررنگ ايتاليک نوشته شوند، مانند : λ، φ و يا Xp .

کليه روابط و فرمول‎ها بايد به ترتيب نگارش در متن مقاله شماره‎گذاري شده و مطابق نمونه زير آماده شوند.

اشکال و جداول

اشکال بايد در متن با شماره‎هاي پي در پي نام گذاري شوند و با کيفيتي مناسب قابل خواندن با توان تفکيکي بهتر از DPI  ۳۰۰ و در جاي مناسب، (بعد از ارجاع به شکل)، قرار گرفته باشند. سعي شود عرض هر شکل از عرض ستون متن بيشتر نشود. توضيح هر شکل بايد با متني با قلم بی نازنین ۱۰ در زير و وسط شکل نوشته شود. جداول نيز بايد مشابه اشکال وارد شوند، با اين تفاوت که توضيح جداول در بالا و وسط آنها خواهد آمد. متن جداول با قلم بی نازنین ۱۰ نوشته شود.

عناوين بخش‎ها

نام و اندازه قلم در صفحه اول و متن مقاله.

صفحه اول مقاله نام قلم اندازه قلم
عنوان مقاله فارسي (حداکثر۱۵ کلمه، وسط صفحه) B Nazanin  Bold ۱۴
نام نويسنده‌ها (نويسنده پاسخگو  با ستاره مشخص شود) B Nazanin Bold ۱۱
درجه علمي نويسندگان و محل انجام تحقيق B Nazanin ۹
چکيده فارسي (حداکثر۱۵۰ کلمه، تک ستوني) B Nazanin italic ۱۱
کليدواژه­ها (حداکثر ۶ کلمه) B Nazanin Bold ۱۱
عنوان مقاله لاتين (حداکثر۱۵ کلمه، وسط صفحه) Times New Roman Bold ۱۴
نام نويسنده‌ها (لاتين: حرف اول نام، و نام خانوادگي کامل) Times New Roman Bold ۱۰
محل انجام تحقيق Times New Roman ۹
چکيده لاتين ( تک ستوني) Times New Roman Italic ۱۰
کليدواژه­ها Times New Roman ۱۰
پست الکترونيکي نويسنده پاسخگو (به صورت پاورقي) Times New Roman ۸
متن مقاله نام قلم اندازه قلم
متن مقاله (Single Space) B Nazanin ۱۱
کلمه‌هاي انگليسي داخل متن Times New Roman ۹
عنوان بخش­ها (مثال: ۳-)(حتما خط فاصله نه نقطه و …) B Nazanin Bold ۱۲
عنوان زير بخش­ها (مثال: ۳-۱- ) B Nazanin Bold ۱۱
شماره جدول­ها و شکل­ها (راست چين) B Nazanin Bold ۱۰
توضيحات جدول­ها و شکل­­ها B Nazanin ۱۰
مراجع‌ لاتين Times New Roman ۸
مراجع‌ فارسي B Nazanin ۹

قالب مرجع‌ها باید مطابق قالب نشریه از لحاظ قلم، شیوه ترتیب ارائه نام نویسندگان، عنوان و نشانی مقاله و نیز از لحاظ نقطه‌گذاری و ویرگول باشد. عنوان مقاله به صورت Title Case تنظیم شود. نام نشریه‌ها به صورت اختصاری بر اساس استاندارد ISI نوشته شوند (از طریق جستجو در ISI Journal Title Abbreviation). در صورت ارائه نام محققین در پیشینه تحقیق و در مقدمه، از ارائه سال و زیرنویس نام محقق پرهیز شود و شماره مرجع بلافاصله بعد از نام محقق آورده شود. استفاده از عبارت “در ]؟[” یا “در مرجع ]؟[ ” در داخل متن صحیح نیست و بعد از ارائه مطلب، باید در انتهای جمله ارجاع داده شود. کلیه مرجع‌ها باید به زبان انگلیسی نوشته شوند. از آوردن عبارت et al. خودداری شود و نام کلیه نویسندگان نوشته شود. فاصله بین هر مرجع با مرجع بعدی ۶ pt باشد. .(کلمات اصلی در عناوین مقاله یا کتاب یا پتنت و… با حروف بزرگ نوشته شوند. نگارش مرجع‌های مختلف مطابق با قالب نشریه باید به گونه‌های زير باشد. (ترتیب نوشتن سال و جلد و صفحه دقیق رعایت گردد.) روش رفرنس دهی مقالات َAPA می باشد.

مراجع

بخش مراجع نيز به شماره گذاري نياز ندارد، ولي بايد با ساير بخش‎هاي مقاله همخوانی داشته باشد. فهرست مراجع به زبان انگليسي با قلم Time new roman و فارسي بی نازنین ۱۱، همانند مثال‎هاي زير براي «مقاله چاپ شده در نشريات»، «كتاب» و «مجموعه مقالات كنفرانس» تهيه شود. توجه به اين نکته ضروريست که مراجع بايد به صورت تک ستوني وارد گردند.

 

نحوه ارجاع به مقاله چاپ شده در نشريات و ژورنال ها

 نام نویسنده و نام‌خانوادگی نویسنده؛ عنوان مقاله؛ نام مجله، شماره مسلسل، زمان انتشار؛ صفحات درج مقاله، صفحه مطلب نقل شده.

نحوه ارجاع به کتاب

 نام و نام‌خانوادگی مولف؛ عنوان کتاب، محل نشر: نام انتشارات، نوبت چاپ، سال چاپ؛ جلد، صفحه.

 منابع دیجیتالی روی اینترنت

 نام نويسنده (در صورت وجود)، عنوان سند، نام پایگاه

 

نحوه ارجاع به مقاله چاپ شده در نشريات و ژورنال ها

 

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Article Title.” Full Journal name. Vol.#, No.#, PP. Xx-yy.

نحوه ارجاع به کتاب

 

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Title of Book.” Name of Publisher. City of Publication.

 

نحوه ارجاع به مقالات موجود در مجموعه مقالات کنفرانس ها

 

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Article Title.” Proc. Name of Proceeding or conference, Editor1, A., Editor2, B., Editor3, C. and Editor4, T. (Eds.), Time and place of Conference.