عنوان مقاله :نظریه فراشناختی:نظریه مدیریت طرحواره‌های ارتباطات انسانی
نویسندگان : نجمه طالبی ، افشین طیبی
چکیده:ارتباطات کلامی و غیرکلامی عصاره تعاملات انسانی هستند. انسان­ها در پهنه ارتباطات بهینه خود می­توانند بقای خود را بهینه سازند. در دیدگاه­های روانشناسی مبنای پردازش اطلاعات و ارتباطات انسانی طرحواره­ها و شناخت­ها محسوب می­شوند. طرحواره­ها توصیف کننده الگوهایی از تفکر، رفتار، تعامل و ارتباط انسانی هستند که مقوله­های شناخت و اطلاعات فردی را سازماندهی نموده و ارتباطات بین شناخت­های مختلف را در نواحی مغز برقرار می­سازند. فراشناخت­ نظام نظارت و توجه مغز بر اصلاح طرحواره­های ذهنی افراد و در حقیقت شیوه­ای برای مدیریت طرحواره­های انسانی است. نظریه فراشناختی در حال حاضر به شکل نظریه­ای برای تحلیل، مدیریت و درمان طرحواره­های تفکر، عمل و ارتباط انسان بکار می­رود. با توجه به نبود مقالات مروری مدون در این حوزه و نیاز روزافزون به تدوین مبانی نظری مستحکم برای پژوهش های تجربی و مقایسه ای، در نوشتار مروری حاضر به معرفی نظریه فراشناختی، زیربناهای پژوهشی و نظری، حوزه­های کاربردی و عملی و نیز کاربرد آن در ارتباطات انسانی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی: فراشناخت، طرحواره، شناخت، نظریه فراشناخت، فراشناخت درمانی، ارتباطات انسانی.

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر نویسندگان :علی غیاثیان چکیده: تبلیغات محیطی …