عنوان مقاله :بازنمايي رويكرد درماني چند وجهي در فيلم­هایي با محوريت سوءمصرف مواد در سينماي ایران نویسندگان : مصطفی آفریدون-امیر محمد شهسوارانی چکیده:هدف رسانه تصویری (فیلم) شکستن ساختارهای ذهنی متعارف است که نقش مهمی در نشان دادن مسائل فردی و اجتماعی ایفا می­کند. از معضلات عمده جوامع امروز اعتیاد است که پژوهش حاضر به بازنمايي … ادامه خواندن