عنوان مقاله :بازنمايي رويكرد درماني چند وجهي در فيلم­هایي با محوريت سوءمصرف مواد در سينماي ایران
نویسندگان : مصطفی آفریدون-امیر محمد شهسوارانی
چکیده:هدف رسانه تصویری (فیلم) شکستن ساختارهای ذهنی متعارف است که نقش مهمی در نشان دادن مسائل فردی و اجتماعی ایفا می­کند. از معضلات عمده جوامع امروز اعتیاد است که پژوهش حاضر به بازنمايي رويكرد درماني چندوجهي در فيلم هاي با محوريت اعتياد در سينماي ایران پرداخته است. پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر به شیوه نمونه­گیری غیراحتمالی و هدفمند ۱۱۱۷ صحنه از فیلم­های گوناگون را در ابعاد هفتگانه رفتار، هیجان، حواس، تصاویرذهنی، شناخت، روابط بین فردی، دارویی/زیستی/بهداشتی به شیوه تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان دادند از بين صحنه­هاي بررسي شده، مرهم با ۶/۲۱% در بعد رفتار، مرهم با ۵/۱۹% در بعد هیجان؛ فرار از كمپ(۱) با ۷/۱۸% در بعد حواس، فرار از كمپ(۱) با ۱/۱۴% در بعد تصوير سازي، شاخ به شاخ با ۷/۱۸% در بعد شناخت، شمعي در باد با ۳۳% در بعد روابط بين­فردي، و فرار از كمپ(۲) با ۵/۳۰% در بعد زیستی بالاترین درصدها را داشته­اند. سنتوري بطور متعادل به همه هفت بعد مورد نظر پرداخته است. بر این اساس یافته­ها حاکی از آنست که فیلم­های سینمایی با محوریت اعتیاد با رویکرد روان­درماني چند وجهی همخواني دارند و می­توان از آن برای رواندرماني با فیلم استفاده نمود.

کلمات کلیدی: درمان چند وجهي (MMT)، روان­درمانی، فيلم، سینما، سوءمصرف مواد، اعتياد، سينماي ایران.

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :An Empirical Study Examining Attitude of active Iranian Internet users towards Mobile-Based Social …

One comment

  1. ممنون بابت چاپ مطالب